ÇALIŞMA ALANLARI


  • Şirketler Hukuku A&Y Hukuk Bürosu; şirket, şube gibi çeşitli ulusal ve uluslararası kurumsal yapıların kurulması, günlük konularda hukuksal danışmanlık, yönetim kurulu ve hissedarlar toplantılarına katılım, resmi yetki ve lisansların alınması ve tescil ettirilmesi gibi sayısız hukuki konuda müvekkillerine destek vermekte, onları temsil etmektedir.
  • Sözleşme Hukuku Sahip olunan uzmanlık ve ticari deneyim kullanılarak Türk ve yabancı şirketlere muhataplarıyla olan görüşmelerinde hukuk desteği sağlanmaktadır. Bu alan çerçevesinde sözleşme görüşmelerine katılım ve danışmanlık, her türlü sözleşmenin düzenlenmesi, gözden geçirilmesi ve sözleşmelerden doğan sorunların değerlendirilmesinde etkin rol oynanmaktadır.
  • Dava Takibi, Alternatif Çözümler Müvekkillerini Türk yargı sisteminin her kademesinde başarıyla temsil eden A&Y Hukuk Bürosu, özellikle hukuk davalarında derin tecrübe sahibidir. Büromuz, arabuluculuk ve tahkim gibi diğer alternatif çözüm yollarına yönelik çalışmalar da yapmaktadır.
  • İş Hukuku Büromuz, işçi ve işveren arasında sorun oluşmaması ve ortaya çıkan sorunların dava konusu yapılmadan çözülmesi için müvekkillerine tavsiyelerde bulunmaktadır. Ayrıca iş sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması konularında müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmakta, iş davalarını takip etmektedir.
  • Eşya Hukuku Büromuz, bugüne kadar pek çok gayrimenkul ve inşaat projesine dâhil olarak, bu projelere ilişkin gayrimenkullerin iktisap edilmesi, geliştirilmesi ve finansmanı konularında satıcıları, alıcıları ve yatırımcıları temsil etmiştir. A&Y Hukuk Bürosu, her türlü tapusal işlem hakkında danışmanlık hizmeti vermekte, bu işleri ilgili merciler önünde takip etmekte ve ihtilaf halinde davalarını yürütmektedir.
  • Kamu İhale Hukuku Büromuz, başta devlet ihaleleri olmak üzere, herhangi bir ihaleye katılacak müvekkillerine, ihale öncesi teklif hazırlığı aşamasında Kamu İhale Kanunu ve ilgili tüm Mevzuat hükümlerini de gözeterek hukuki danışmanlık hizmeti sağlar.
  • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Büromuz, müvekkillerinin Fikri ve Sınai Haklarının korunması hususunda da danışmanlık hizmeti vermektedir. Ticari hayatta kullanılan bir Markanın tescil edilmesi ve hukuki olarak himaye görmesi; sahibine yasal bir tekel hakkı sağlaması, bir malvarlığı değeri olması, ticari faaliyetlerle iltibas yaratmaya çalışan ve haksız kazanç peşinde koşan kötü niyetli kişilere karşı devlet garantili bir güvenlik tedbiri olması, bir tanıtım vasıtası olması, firmanın özenerek ürettiği mal ve hizmetlerde ayırt edici niteliği vurgulaması ve bu tüketiciler nezdinde kalitenin garantisi sayılması ve bir yatırım vasıtası olması açısından muazzam öneme sahiptir. Patent açısından bakıldığında; buluş sahibine Devlet tarafından verilen bir Patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkını vermektedir. Patentli bir buluş; alınıp satılabilen, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin “mülkü” haline gelir. Patent sahibi, 3. kişilere, patent konusu buluşa ilişkin usul veya ürün için lisans (kullanım izni) vererek de buluşunu bir kazanç vasıtası haline getirebilir. A&Y Hukuk Bürosu, bu değerler doğrultusunda müvekkilleri nezdinde farkındalık yaratarak, onların Fikri Haklarının maksimum seviyede himaye görmesi için hukuki danışmanlık hizmeti sağlar, bu Hakların tescili için tüm idari işlemleri, gerekli Vekillik Unvanlarına sahip olduğu cihetle, titizlikle yürütür.
  • İcra ve İflas Hukuku Büromuz, ödenmeyen kredilerin/borçların takip ve tahsili, alacakların temliki ve yönetilmesi, borçların nakli konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta, bu sebeple doğan davaları ve icra-iflas işlemlerini takip etmektedir.
  • Arabuluculuk Büromuz, Türkiye’de başlangıç seviyesinde olan ancak gelecek vaat eden Arabuluculuğu, hukuki danışmanlık yaptığı ticari ilişkiler ve fikri haklar konusunda çok faydalı olabilecek bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak benimsemektedir ve fiilen uygulamaya yetkilidir. Arabuluculuğun en başta gelen faydaları arasında; taraflara zaman kazandırması, maliyet tasarrufu sağlaması, gizlilik esaslarına göre yürütülmesi, tarafların kendi menfaatleri doğrultusunda ve yaratıcı bir biçimde kendi çözümlerine ulaşabilmelerini sağlaması, her iki tarafın memnuniyetini temin eden bir yol olduğundan verimliği işbirliği imkanları yaratması, daha yapıcı olması ve tüm bu olumlu özellikleri yanında sonuçta uzlaşılan metnin bir mahkeme ilamı hükmünde olması gelmektedir. Özellikle yabancı şirketlerle olan uyuşmazlıklarda, uzun yıllar süren mahkemelerin yerine, birkaç günde uzlaşma sağlayan ve maliyetleri büyük ölçüde azaltan Arabuluculuk yöntemi, A&Y Hukuk Bürosu tarafından müşterilerine tavsiye edilmektedir.